Σημαντικό θα πρέπει ακόμη να θεωρηθεί το γεγονός  ότι ακολουθώντας την παράδοση της πρωτοπορίας στον τόπο , ο Λιάκος Ηλιόπουλος το 1954 ίδρυσε συνεταιρικά στην αρχή μιαν άλλη εκτυπωτική εταιρεία, εξειδικευμένη στα μηχανογραφικά έντυπα, την ΠΑΡΑΓΚΟΝ ΕΛΛΑΣ προβλέποντας την τεράστια διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από το 1966 η Πάραγκον Ελλάς άνηκε πια αποκλειστικά στην Ασπιώτη - Ελκα και εξακολούθησε να κατέχει τα σκήπτρα ανάμεσα σ' όλες τις ομοειδείς εταιρείες που δημιουργήθηκαν στο μεταξύ.