Το 1929 ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης παραιτείται από τη θέση του Γενικού Διευθυντή παραμένει όμως στο συμβούλιο της εταιρείας ως το θάνατο του. Έτσι είχαν τα πράγματα όταν τα τέλη του 1934 μπαίνει στην εταιρεία ο ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ , ο άνθρωπος που θα σφραγίσει με την περιουσία του μια ολόκληρη εποχή . Τα χρόνια εκείνα για την Ελλάδα ήταν και πάλι ταραχώδη. Κινήματα , μεταπολιτεύσεις ,οικονομική αστάθεια .Εκείνη την περίοδο ήταν που ανατέθηκε η γενική διεύθυνση της Ασπιώτη - Ελκα στον Ηλιόπουλο, μέτοχο ήδη της εταιρείας. Η εκλογή ήταν κάτι περισσότερο από επιτυχής και υπογράμμιζε την ανάγκη μιας γενικότερης αλλαγής στη γραμμή πλεύσης του εργοστασίου. Αναφερόμαστε λοιπόν σ΄ έναν άνθρωπο που από το 1935 και για 31 συνεχή χρόνια πέτυχε την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού , την επάνδρωση του ατελιέ με νέο αίμα αλλά και την ΑΝΕΓΕΡΣΗ του ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στην οδό ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 όπου εγκαταστάθηκε ο καινούργιος μηχανολογικός εξοπλισμός.