Η σύμβαση υπογράφηκε και παρά τις δυσκολίες παραδόθηκαν εκτελεσμένες άρτια , πράγμα που εκτιμήθηκε δεόντως από την κυβέρνηση και ανάθεση στον Ασπιώτη μια άλλη , κατά πολύ σοβαρότερη και με προοπτικές ασφαλούς κέρδους, παραγγελία. Την κατασκευή του ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ. Αυτή η παραγγελία απαιτούσε μεγαλύτερο δυναμικό προσωπικού , νέες εγκαταστάσεις , νέα μηχανήματα και εδώ ακριβώς ήταν που ο Γεράσιμος Ασπιώτης ενήργησε αποφασιστικά με ασυνήθιστη προβλεπτικότητα και κατόρθωσε την μικρή εταιρεία του 1873 να την κάνει κολοσσό της χώρας τα χρόνια εκείνα και να την παραδώσει έτσι ακριβώς μετά το θάνατο του το 1901, στα χέρια του υιού του Κωνσταντίνου Ασπιώτη ,ενός ανθρώπου με έντονα επιχειραματικό πνεύμα που φρόντισε και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ευρύτατο αναδιοργανώσεως και εκσυγχρονισμού του εργοστασίου με το οποίο έκανε έντονα αισθητή την πρόθεση του να το θέση σε ίση μοίρα με τις μεγαλύτερες την εποχή εκείνη , ομοειδής εταιρείες του εξωτερικού .