Το 1998 αγοράζει την εταιρεία η οικογένεια Δεστούνη και μετονομάζεται ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ  και μέχρι σήμερα με τεχνογνωσία , με επαγγελματισμό , με εξειδικευμένο προσωπικό , νέα προϊόντα , καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό και  με πολύ  διάθεση να συνεχίσει αυτό στο οποίο άλλοι έβαλαν τροχοπέδη, την διατήρηση και αναζωπύρωση της Ασπιώτη.

Η οικογένεια Δεστούνη ευχαριστεί θερμά όλους τους πελάτες της που τόσα χρόνια στηρίζουν την πρώτη Ελληνική εταιρεία γραφικών τεχνών .