Χρόνο με το χρόνο η τεχνική βελτιωνόταν και βοήθησε σε αυτό το 1880 , η αγορά δύο μεγάλων χειροκίνητων τυπογραφικών μηχανημάτων Marinori με τα οποία γινόταν η εκτύπωση πάνω σε λεπτό χαρτόνι της μπροστινής όψης των ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ με τα σύμβολα και τις παραστάσεις .Για κέρδη όμως δεν γινόταν ακόμη λόγος .Το κόστος μεγάλο και η παραγωγική διαδικασία περίπλοκη και ασύμφορη. Μέχρι το 1884 , χρονιά στην οποία ο Χαρίλαος Τρικούπης επιβάλει τη φορολογία καπνού & τσιγαρόχαρτου , καθιερώνοντας συγχρόνως & το μονοπώλιο παιγνιόχαρτων, πυρείων , πετρελαίου κα άλατος. Οπότε οι κατασκευαστές έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα: αποζημίωση ή σύναψη σύμβασης με το κράτος ;

Ο Ασπιώτης επέλεξε το δεύτερο αφού οικονομικώς τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά και αισιοδοξούσε ότι η σύμβαση θα συντελέσει στην καλυτέρευση του παραγωγικού μηχανισμού και κυρίως στη συστηματοποίηση των μέσων και μεθόδων επιτήρησης του προσωπικού.